Tietosuojaseloste

TIETOSUOJAREKISTERISELOSTE

Rekisterin pitäjä ja yhteystiedot

Madame Rustique Tmi (Y-tunnus 2925166-3)
Cygnaeuksenkatu 2, 40100 JKL

info(at)madamerustique.com

Yleistä
Rekisterin nimi on Madame Rustique tmi:n asiakasrekisteri.
Tällä tietosuojaselosteella informoimme asiakkaitamme heidän henkilötietojensa käsittelystä. Madame Rustique on sitoutunut suojaamaan asiakkaidensa yksityisyyttä ja tarjoaa mahdollisuuden vaikuttaa tietojen käsittelyyn. Vahvistamalla tilauksen asiakas hyväksyy Madame Rustiquen voimassaolevan käytännön henkilörekisterin suhteen ja antaa suostumuksensa kyseisten tietojen rekisteröintiin asiakkaasta. Voimassa oleva henkilörekisteriseloste on luettavissa Madame Rustiquen kotisivuilla.

Mihin henkilötietojani käytetään?
Henkilötietoja kerätään asiakkaista asiakkaaksi rekisteröitymisen yhteydessä. Henkilötietoja käytetään asiakkaan suorittamien tilausten toimittamiseen, asiakassuhteiden hoitamiseen, hallinnointiin, laskutukseen, verkkokaupan kehittämiseen, tuotesuositusten ja markkinoinnin parantamiseen. Analytiikkaan ja tilastollisiin tarkoituksiin. Paremman asiakaspalvelun tarjoamiseen. Henkilötietoja käsitellään myös mahdollisten reklamaatioiden ja muiden vaatimusten selvittämisen edellyttämissä tarkoituksissa.
Lisäksi henkilötietoja käsitellään asiakkaille suunnatussa viestinnässä kuten tiedotus- ja uutisointitarkoituksissa sekä markkinoinnissa, jonka osana henkilötietoja käsitellään myös suoramarkkinointiin ja sähköiseen suoramarkkinointiin liittyvissä tarkoituksissa.
Sähköpostilistalle liittynyt käyttäjä voi milloin tahansa poistaa tietonsa rekisteristä kussakin kirjeessä mainitun linkin kautta.
Asiakkaalla on oikeus kieltää hänelle kohdistettu suoramarkkinointi.

Mitä tietoja minusta voidaan kerätä?
Henkilörekisteri sisältää seuraavat tiedot asiakkaista:
·     Käyttäjän itsensä antamat tiedot, etu- ja sukunimi
·     Yhteystiedot, kuten osoite, sähköpostiosoite ja puhelinnumero
·     Ostoshistorian tilatut tuotteet, hinnat ja maksutiedot
·     Toimitustiedot, kuten valittu toimitustapa ja toimitusosoite
·     Tuotearvioinnit
·     Palvelujen käytöstä havainnoidut ja analytiikan avulla johdetut tiedot
·     Verkkokaupan käyttö- ja selaustiedot sekä päälaitteen tunnistetiedot

Kuka käsittelee henkilötietojani?
Rekisterinpitäjä käsittelee tietoja pääosin itse, lisäksi muut työsuhteessa toimivat henkilöt osallistuvat verkkotilausten paketointiin.
Tietojen luovutus henkilötietorekisteristä kolmansille osapuolille
Luovutamme välttämättömiä tietoja kolmansille osapuolille esim. toimituksen takaamiseksi tai luottopäätöksen yhteydessä luottoa myöntävälle taholle. Tarvittaessa luovutamme tietoja myös viranomaisille, kuljetusliikkeelle, maksun välittäjälle, luoton myöntäjälle, analytiikka- tai tilastointikumppaneille tai perintäyhtiölle. Tietoja käsiteltäessä Madame Rustique huolehtii tietoturvan ja -suojan korkeasta tasosta Tietosuoja-asetuksen mukaisesti.

Henkilötietorekisterin suojaus
Henkilötietorekisteri ei ole julkinen, vaan tiedot on suojattu käyttäjätunnuksin ja salasanoin. Ainoastaan Madame Rustique -yrityksellä on pääsy kaikkien asiakkaiden tietoihin.
Henkilötietoja sisältäviä aineistoja säilytetään lukituissa tiloissa, joihin on pääsy ainoastaan nimetyillä ja tehtäviensä vuoksi pääsyyn valtuutetuilla henkilöillä. Rekisteriin sisäänpääsy edellyttää käyttäjätunnuksen ja salasanan syöttämistä. Järjestelmään tallennettuihin rekisterin sisältämiin tietoihin pääsevät ja niitä ovat oikeutettu käyttämään vain ennalta määrätyt yrityksen työntekijät. Rekisterinpitäjän työntekijät ja muut henkilöt ovat sitoutuneet noudattamaan vaitiolovelvollisuutta ja pitämään salassa henkilötietojen käsittelyn yhteydessä saamansa tiedot.
Henkilötietoja sisältävä tietokanta on palvelimella, jota säilytetään lukitussa tilassa, johon on pääsy ainoastaan nimetyillä ja tehtäviensä vuoksi pääsyyn valtuutetuilla henkilöillä.  Palvelin on suojattu asianmukaisella palomuurilla ja muulla teknisellä suojauksella. Käyttäjiä sitoo vaitiolovelvollisuus.

Tarkastusoikeus
Jokaisella asiakkaalla on oikeus pyytää rekisterin sisältämät tiedot itsestään tai ilmoituksen siitä, ettei rekisteri sisällä tietoja asiakkaasta.

Evästeiden käyttö  
Voimme käyttää evästeitä (ns. cookie) eli pieniä tiedostoja, joiden avulla seurataan kävijäliikennettä, parannetaan palvelun laatua, analytiikkaan ja ne tallentuvat käyttäjän tietokoneelle.
Näin yritys pystyy tunnistamaan kävijän, joka vierailee sivustolla useasti. Jokainen eväste vanhenee tietyn ajan kuluttua, riippuen sen käyttötarkoituksesta. Kaupallisten sivustojen tapaan, yritys käyttää omilla sivuillaan evästeitä.  Evästeiden käyttö on turvallista. Käyttämällä yrityksen sivustoja annat suostumuksen evästeiden käyttöön tällä sivustolla kuvatulla tavalla.Esimerkiksi Google Analytics -evästeellä saadun tiedon avulla yritys voi parantaa sivuston toimivuutta. Jos et hyväksy evästeiden käyttöä, tämä valinta voi rajoittaa sivustomme ja palveluidemme toiminnallisuutta.

Evästeiden poistaminen
Jos haluat poistaa evästeitä selaimesta tai estää niiden käytön, sinulla on siihen täysi oikeus. Sinun kannattaa tutustua selaimesi asetuksiin, koska toimenpiteet ovat aina selainkohtaisia. On kuitenkin tärkeää huomata, että jos päätät toimia näin, se saattaa vaikuttaa palveluiden tehokkaaseen käyttöön. Sallimalla evästeet varmistat sivustomme sujuvamman käytön.

Maksuliikenteen tiedot
Maksujen välittäjänä toimii Klarna. Asiakkaan verkkopankkimaksamisen tai luottokortin tiedot eivät tallennu yrityksen järjestelmiin vaan jäävät maksujenvälityksestä vastaavan yrityksen tietoihin.

Tietosuojan ja rekisteriselosteen muuttaminen
Tietosuoja ja rekisteriseloste tarkistetaan kaksi kertaa vuodessa, jonka yhteydessä ne voivat muuttua. Muutoksista tiedotetaan heti päivityksen yhteydessä. Suosittelemme kuitenkin, että tarkastat tämän tietosuojaselosteen sisällön säännöllisesti. Käyttämällä sivustoja hyväksyt automaattisesti uuden tietosuojan ja rekisteriselosteen. Mikäli et hyväksy, silloin sivustojen käyttö tulee välittömästi lopettaa.
Tämä tietosuojaseloste korvaa aikaisemman rekisteriselosteen.

Henkilötietojen säilytysaika
Henkilötietojen säilyttämisen tarvetta arvioidaan vuoden välein.Säilytämme henkilökohtaisia tietoja vain tarvittavavan ajan. Rekisteröityä henkilöä koskevat tiedot poistetaan rekisteristä kuusi vuotta sen jälkeen, kun kyseisen rekisteröidyn asiakassuhde rekisterinpitäjään on päättynyt, ja asiakassuhteeseen liittyvät velvollisuudet ja toimenpiteet on suoritettu loppuun. Esimerkiksi kirjanpitotositteita säilytetään kuusi vuotta tilikauden päättymisestä.
Lisäksi rekisterinpitäjä toteuttaa mahdolliset kohtuulliset toimenpiteet sen varmistamiseksi, että käsittelyn tarkoituksiin nähden epätarkat, virheelliset tai vanhentuneet henkilötiedot poistetaan tai oikaistaan viipymättä.

Henkilötietojen luovutus
Rekisteriin kerättyjä tietoja ei luovuteta yrityksen ulkopuolelle markkinointi,- myynti-, mielipide- tai markkinatutkimustarkoituksiin. Henkilötietoja voidaan kuitenkin luovuttaa Suomen lakien mukaisesti viranomaisille niin pyydettäessä. Rekisteri on tallennettu tietojärjestelmään ja se on suojattu ja sijoitettu siten, ettei asiaankuulumattomilla tahoilla ole pääsyä rekisteritietoihin.

Tietojen siirto EU:n tai ETA:n ulkopuolelle
Rekisteriin sisältyviä henkilötietoja ei siirretä EU:n tai ETA:n ulkopuolelle.

Tietolähteet
Henkilötiedot saadaan, kun käyttäjä tilaa viikkokirjeen, luo tilin verkkokauppaan tunnistautumista varten, päivittää omia tietojaan, ostaa verkkosivujen kautta jonkin yrityksen tuotteen, osallistuu kilpailuihin tai arvontoihin. Tietoja saadaan myös evästeiden tai muiden vastaavien tekniikoiden avulla.

Tarkastus- ja oikaisuoikeus (Henkilötietolaki 26§)
Asiakkaana sinulla on oikeus pyytää itseäsi koskevien henkilötietojen oikaisemista tai poistamista. Voit myös muuttaa asetuksiasi tilinhallinta-sivulla.
Tarkastuspyyntö tulee lähettää kirjallisesti ja allekirjoitettuna osoitteella Madame Rustique Tmi, Cygnaeuksenkatu 2, 40100 JKL. Tarkastuspyynnön toteuttamisessa suositellaan käytettävän tietosuojavaltuutetun internet-sivuilta saatavaa lomaketta.
Tarkastuspyynnössä tulee olla maininta, että pyyntö koskee Madame Rustiquen asiakasrekisterin rekisteritietoja. Jos tiedoissa on virheitä, käyttäjä voi esittää rekisterin yhteyshenkilölle virheen korjaamista koskevan pyynnön. Oikaisupyyntö tulee tehdä kirjallisesti. Pyynnössä tulee perustella ja yksilöidä tarkasti, mitä tietoa vaaditaan korjattavaksi, mikä käyttäjän mielestä on oikea tieto ja miten korjaus pyydetään tekemään.
Yritys ei tarkista käyttäjän antamien henkilötietojen oikeellisuutta. Käyttäjä voi muuttaa, täydentää ja poistaa tietojaan jokaisen viikkokirjeen lopussa olevien linkkien kautta tai kirjautumalla palveluun.
Asiakas voi lopettaa asiakastilinsä koska tahansa pyytämällä Madame Rustiqueta poistamaan omat tiedot ottamalla yhteyden sähköpostilla.
Huomioi, että joissain tapauksissa kaikkea tietoa ei voida poistaa ja lainsäädäntö voi vaatia säilyttämään osan asiakkaan tiedoista.
Käyttäjän velvollisuudet
Käyttäjän tietojen turvassa pysyminen edellyttää, että käyttäjä varmistaa omien tilien tietoturvan käyttämällä riittävän monimutkaisia salasanoja, vaihtamaan ne säännöllisesti ja säilyttämään niitä asianmukaisesti. Käyttäjän on myös itse varmistettava omien laitteiden turvallisuus.

Mihin voin ottaa yhteyttä?
Voit ottaa yhteyttä tietosuojaselosteeseen, tietojen käsittelyyn tai yksityisyyteen liittyvissä asioissa sähköpostitse info(at)madamerustique.com

Shopping Cart

Tilaa uutiskirje!

Liity listalle ja saat mailiisi tietoa uutuuksista ja tarjouksista.